top of page

Integraal ontwerpen van infrastructuren:

Read more

Year:

2013

Wilbers, J.J.; Hertogh, M.J.C.M.; Riedijk, M.; Sijmons, D.; Rots, J.G.; Schmets, A.J.M.; Geerts, F.; Van der Velde, J.R.T.; De Boer, H.; Van Binsbergen, A.J.

Author(s):

Op 30 november 2012 vond de expertmeeting Traces & Future Tracks of Infrastructure Design plaats aan de TU Delft, Faculteit Bouwkunde. Deze bijeenkomst vormde de eerste stap in het opstellen van een positionering en agenda van de groep Integrated Infrastructure Design (IID), onderdeel van het Delft Initiative for Mobility and Infrastructure (DIMI). Dit is één van vier Delft Research Initiatives (DRI), interfacultaire onderzoeksprogramma’s die binnen de universiteit zijn opgezet om zich te richten op de grote maatschappelijke thema’s van nu. De expertmeeting had als doel te komen tot een gemeenschappelijke definitie van en het zoeken naar raakvlakken binnen het integraal ontwerpen van infrastructuren. Hierbij lag de nadruk op relevante thema’s en aspecten die interessant zijn om verder onderzocht te worden in onderwijs en in onderzoek. Er is er gekeken naar goede als ook slechte voorbeelden van infrastructuurontwerp. Er is gezocht naar nieuwe terreinen voor toekomstige vormen van infrastructuurontwerp en -interventie, met het zicht op 2050. De verslaglegging en de bevindingen van de expertmeeting zijn verzameld in deze notitie. De resultaten komen voort uit de gedachtewisselingen tussen wetenschappers en professionals binnen de daarvoor gekozen ‘lenzen’. Het biedt een overzicht en samenvatting van de resultaten van de expertmeeting (h1: expertmeeting). Het licht hier relevante thema’s en raakvlakken uit op (h2: bevindingen). Deze worden geplaatst tegen huidige kennisagenda’s en onderzoeken (h3: synthese), en vormen de aanzet tot een agenda voor onderwijs en onderzoek (h4: doorkijk). In de tussentijd is de werkgroep IID actief doorgegaan op deze ingeslagen weg. Volgende stappen in dit proces zijn onder meer het verder opstellen van een onderwijs- en onderzoeksagenda en het organiseren van een seminar, na aanleiding van de voorafgaande resultaten. De eerste stappen worden ook al gemaakt in het onderwijs, in de vorm van een minor-programma dat nu wordt opgezet en zich zal richten op deze thematiek. Een belangrijk onderdeel is ook het opzetten van een ‘Community of Practice’, met partijen uit de praktijk die ook het integraal ontwerpen als een noodzaak voor de toekomst van het infrastructuurontwerp zien. Deze notitie geeft een eerste opzet van de opgaven weer en biedt de basis voor een gemeenschappelijk raamwerk voor ‘Integrated Infrastructure Design’. Dit is de aanzet tot een gedeelde agenda voor het integraal ontwerpen van infrastructuren. Hierbij ligt de nadruk op discipline overschrijdend onderwijs en onderzoek aan de TU Delft.


Beschikbaar in https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:7ed26826-eb80-46b1-836e-44b5a9485588?collection=research

Published 2013 by Delft University of Technology

Integraal ontwerpen van infrastructuren:
Integraal ontwerpen van infrastructuren:
bottom of page